.

Dotazník

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaká je vaše orientace?

Vyberte jednu možnost.
2

Jak hodnotíte svou orientaci?

Hodnocení v rozmezí 1-10.
3

Popište svou orientaci.

Pokud si nepřejete odpovědět, můžete toto pole vynechat.
4

Jaký je váš postoj k LGBT+ komunitě?

Vyberte jednu možnost.
5

Kolik lidí ze LGBT+ komunity osobně znáte?

Vložte číslo odpovídající počtu lidí.
6

Myslíte si, že je ve vaší společnosti dostatečná toleranci vůči LGBT+ komunitě?

Vyberte jednu možnost.
7

Jak jste se dověděli o své orientaci?

Vyberte jednu možnost.
8

Byli jste nuceni skrývat svou orientaci?

Vyberte jednu možnost.
9

Jak na Vás působí reakce okolí na Vaši orientaci?

Napište svou odpověď do pole.
10

Máte nějaký zážitek z důvodu Vaší orientace, který byste chtěli sdílet?

Napište svůj zážitek do pole.