MAP ORP UB - průzkum volnočasových aktivit na Uherskobrodsku (dotazník pro rodiče)

Dotazník zjišťuje situaci ohledně mimoškolních aktivit mládeže do 15ti let (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ) na území Uherskobrodska. Výstupy budou sloužit pro možné zacílení finančních prostředků právě na rozvoj volnočasových aktivit na Uherskobrodsku a jako zpětná vazba pro instituce, které volnočasové aktivity nabízí.

Za vyplnění dotazníku moc děkujeme - nezabere více než pět minut.

Místo bydliště:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Obec, kde probíhá kroužek, kurz apod. (může být i více míst):
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Kolik kroužků (včetně ZUŠ) Vaše dítě navštěvuje?
Povinná odpověď

Kolik hodin týdně na kroužku/kroužcích stráví?
Povinná odpověď

Kroužek/kroužky, které navštěvuje organizuje:
Povinná odpověď

Nabízí základní škola, kam Vaše dítě dochází, nějaké zájmové kroužky?
Povinná odpověď

Uvítal/a byste přehled/katalog kroužků a jiných volnočasových aktivit v okolí Vašeho bydliště?
Povinná odpověď

Jak by měl podle Vás vypadat?
Povinná odpověď

Čeho se kroužek/kroužky, které Vaše dítě navštěvuje, týká?
Povinná odpověď

Jak často navštěvuje daný kroužek/kroužky?
Povinná odpověď

Musí za některým kroužkem, kurzem, týmem apod. dojíždět? Pokud ano, jak dojíždí?
Povinná odpověď

Pokud dojíždí, jedná se o vzdálenost:
Povinná odpověď

Jak jste se o daném kroužku, kurzu, týmu apod. dověděl/a?
Povinná odpověď

Co Vám v navštěvovaném kroužku, kurzu, týmu apod. chybí nebo co byste chtěl/a změnit?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Je něco, čemu by se Vaše dítě ve volném čase rádo věnovalo a nemáte tu možnost? (fantazii se meze nekladou)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jak často by pak daný kroužek, kurz, tým apod. chtěl/a navštěvovat?
Povinná odpověď

Jak významná položka Vašeho domácího rozpočtu jsou pro Vás volnočasové aktivity dítěte?
Povinná odpověď

Co považujete za největší překážky při plánování volnočasových aktivit Vašeho dítěte?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků