.

Työntekijöiden palautteen kysely

Hyvä herra tai rouva, pyydämme teitä käyttämään muutaman minuutin täyttääksenne seuraavan kyselytutkimuksen.

Turvattu
1

Kuinka tyytyväisiä olette yrityksessä?

Valitse yksi vaihtoehto.
2

Mitä muutoksia arvostaisitte yrityksessä?

Vastaa tekstikenttään.
3

Kuinka arvioisitte työnne yksittäisiä tekijöitä asteikolla 1-10?

Arvioi asteikolla 1-10, missä 1 on heikko ja 10 erinomainen.
4

Kuinka hyvin koette työyhteisön toimivan?

Valitse yksi vaihtoehto.
5

Miten arvioisitte johtamista organisaatiossamme?

Vastaa tekstikenttään.
6

Kuinka tyytyväinen olette työaikoihin?

Valitse yksi vaihtoehto.
7

Minkälaisia työsuhde-etuja arvostaisitte enemmän?

Listaa tärkeimmät työsuhde-edut.
8

Kuinka tyytyväisiä olette työilmapiiriin?

Arvioi asteikolla 1-10, missä 1 on erittäin huono ja 10 erinomainen.
9

Kuinka hyvin koette viestinnän organisaatiossamme toimivan?

Arvioi viestinnän tehokkuutta.
10

Onko teillä ehdotuksia, miten voimme parantaa työympäristöämme?

Kirjoita ehdotuksesi tähän.