Vznik světa a člověka

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který slouží k mé seminární práci na téma vznik světa a člověka podle náboženství x vědy. Děkuji moc.

Jste:
Povinná odpověď

Váš věk:
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Jste věřící, hlásíte se k nějakému náboženství?
Povinná odpověď

Pokud jste věřící, zde můžete napsat jaké náboženství vyznáváte.

Zbývá 250 znaků

Která teorie vzniku světa je podle vás pravdivá?
Povinná odpověď

Jakým způsobem podle vás vznikl člověk?
Povinná odpověď

Učil/a jste se o některé z teorií na základní škole?
Povinná odpověď

Pokud ano - o které?

Zvolte podle svého mínění
Povinná odpověď

Ano
Nevím
Ne
Člověk by měl znát více teorií vzniku (i když třeba není věřící)
Rodiče/společnost ovlivňují náš názor na vznik světa a člověka.
Na školách by se mělo učit o vzniku světa a vývoji člověka.
Dítě na 1. stupni ZŠ by se mělo učit o více teoriích vzniku světa a člověka.
Dítě na 2.stupni ZŠ nebo nižším gymnáziu by se mělo učit o více teoriích vzniku světa a člověka.

Zde můžete napsat své další názory či připomínky k dotazníku.

Zbývá 1500 znaků