.

Závěrečná řeč

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kdo je vhodný kandidát na závěrečnou řeč?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Koho si zvolíme za kandidáta na závěrečnou řeč??

Vyberte jednu nebo více odpovědí