Problematické gramatické jevy u žáků devátých tříd základní školy

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je určen vyučujícím českého jazyka na druhém stupni základních škol, konkrétně učitele 9. ročníků.

Spustit dotazník teď