De scheiding tussen makelaars en taxateurs

Geachte Heer / Mevrouw,

Mijn naam is Matthijs Dingemans en ik ben een vierde jaars Vastgoedkunde student, momenteel schrijf ik mijn scriptie over de scheiding tussen vastgoedmakelaars en vastgoedtaxateurs zoals die in 2016 is gemaakt met de oprichting van het NRVT. Deze scheiding maakt het moeilijker/ niet meer mogelijk om tegelijk te acteren als makelaar en als taxateur. Dit kan enerzijds voor een onafhankelijkere taxatie zorgen maar kan ook leiden tot een minder marktconforme taxatie. Voor een taxateur is het erg lastig om een taxatie te uit te voeren met weinig referenties, wanneer een taxateur ook als makelaar opereert heeft hij een beter beeld van wat de markt bereid is te betalen, ook als deals niet doorgaan.

De onderzoeksvraag in mijn scriptie luidt als volgt:

In hoeverre heeft de scheiding zoals die in 2016 is gemaakt tussen vastgoedmakelaars en vastgoedtaxateurs geleid tot de beoogde resultaten, en wat voor verbeteringen zijn er mogelijk?

Bent of was u werkzaam binnen het vastgoed? Dan ben ik erg benieuwd naar uw mening en ik zou het op prijs stellen als u een paar minuten de tijd neemt om deze enquête in te vullen.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over het onderwerp, de enquête of iets anders neem dan gerust contact op via de mail of via LinkedIn:

Email: matthijs.dingemans@hotmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/matthijs-dingemans

Enquête starten