.

Školení v bezpečnosti práce a požární ochrany u studenta před nástupem na odbornou praxi

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


jmenuji se Aneta Romanová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia Všeobecné ošetřovatelství na Technické univerzitě v Liberci. Píši bakalářskou práci na téma Školení v bezpečnosti práce a požární ochrany u studenta před nástupem na odbornou praxi.


Tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který je určen pro studenty Fakult zdravotnických studií. Dotazníkem bych chtěla zjistit, jaké metody jsou využívány pro školení BOZP a PO před odbornými praxemi a zda by se dal zpracovat efektivnější způsob školení.


Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro účely bakalářské práce.


Děkuji Vám za Váš čas a ochotu.

Zabezpečeno
1

Jaká je Vaše studovaná univerzita?

2

Jaký je Váš studovaný program?

3

Studovaný ročník:

Vyberte jednu odpověď
4

Probíhalo na Vaší fakultě školení bezpečnosti práce a požární ochrany před nástupem na odbornou praxi?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak často u Vás na zdravotnické fakultě probíhá obecné školení BOZP a PO na odbornou praxi?

Vyberte jednu odpověď
6

Jakou formou školení probíhá?

Vyberte jednu odpověď
7

Jaká je metoda školení?

Můžete vybrat více možností.
8

Jaký je časový rozsah školení?

9

Zahrnovalo školení i praktickou část/ukázku?

Vyberte jednu odpověď
10

Vyhovuje Vám stávající školící metoda?

Vyberte jednu odpověď
11

Cítíte se připravení na odbornou praxi ve zdravotnickém či sociálním zařízení z hlediska znalosti zásad BOZP a PO?

Vyberte jednu odpověď
12

Změnili byste způsob školení na Vaší fakultě?

Vyberte jednu odpověď
13

Pokud jste v předchozí otázce zodpověděli Ano nebo Spíše ano, napište, jaká forma školení by pro Vás byla efektivnější a spolehlivější.

14

Máte pocit, že dané školení probíhající na Vaší fakultě Vám bylo k užitku do praktického vyučování?

Vyberte jednu odpověď