Powered by

Vliv behaviorální ekonomie na rozhodování zaměstnanců banky v kontextu generací X, Y a Z

Dobrý den,

děkujeme, že jste si našli čas na vyplnění následujícího dotazníku. Tento průzkum se zaměřuje na to, jaký vliv má behaviorální ekonomie na rozhodování zaměstnanců banky, a dále sleduje, jak se toto rozhodování liší v různých generacích.


Pro vysvětlení, behaviorálně ekonomický výzkum zkoumá, jak je lidské rozhodování ovlivněno silou emocí, tedy lidskou iracionalitou.


Souhrnně se tedy jedná o to, že klasická ekonomie vychází z teorie, že jednotlivci jednají racionálně a řídí se jasně definovanými preferencemi s cílem maximalizovat svůj užitek. Naopak, behaviorální ekonomie připouští, že rozhodování jednotlivců může být ovlivněno emocemi či sociálními faktory.


Prosíme o pravdivé vyplnění dotazníku, přičemž si vážíme vašeho upřímného příspěvku. Máte záruku anonymity, a proto můžete sdílet napřímo své názory a zkušenosti.


Vaše odpovědi poskytnou cenné informace k porozumění této problematiky a umožní, zpracovat návrhy, které by mohly v této oblasti být nejen zaměstnancům banky ale i samotné bance nápomocny, pro optimalizaci pracovních podmínek a implementaci změn v pracovním prostředí.


Děkujeme za vaši účast.

Spustit dotazník teď