.

Výstupní dotazník

Dobrý den,

vážíme si Vašeho času, odvedené práce a společně stráveného času ve společnosti Stadler. Dotazník, který jste nám poskytli, je určen pouze pro interní účely personálního oddělení a nebude zveřejněn či sdílen s žádnou třetí stranou. Vaše odpovědi jsou důvěrné a použijeme je výhradně k interním analýzám a zlepšení našich procesů. Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Zabezpečeno
1

Jaké jsou důvody Vašeho odchodu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Pokud jste pociťoval/a nespokojenost ve firmě (ať už z jakéhokoli důvodu) delší dobu, pokusili jste se o tom mluvit se svým nadřízeným a najít řešení nebo kompromis?

Vyberte jednu odpověď
3

Zvážil/a jste možnost interních pracovních nabídek předtím, než jste se rozhodl/a k rozvázání spolupráce?

Zaškrtněte, prosím, jen jednu odpověď nebo rozepište vlastními slovy
4

Na základě svých zkušeností ohodnoťte pracovní náplň a pracovní prostředí.

Zaškrtněte, prosím, vždy jednu odpověď pro každý řádek
5

Když jste nastoupil/a do naší společnosti, absolvoval/a jste vstupní zaškolení v rámci adaptačního procesu?

Zaškrtněte, prosím, jen jednu odpověď nebo rozepište vlastními slovy
6

Byly Vám v době nástupu dostatečně vysvětlené jednotlivé úkoly, náplň Vaší práce a předána zodpovědnost za jejich plnění?

Zaškrtněte, prosím, jen jednu odpověď nebo rozepište vlastními slovy
7

Co se Vám na Vaší práci za dobu působení ve firmě líbilo nejvíce?

Uveďte svými slovy
8

Napadá Vás, jak by firma mohla zlepšit pracovní prostředí a podmínky?

Uveďte svými slovy
9

Na základě svých zkušeností ohodnoťte spolupráci se svým přímým nadřízeným.

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
10

Jak reagoval Váš nadřízený, když se dozvěděl o Vašem rozhodnutí ukončit vzájemnou spolupráci?

Můžete vybrat více odpovědí, případně svou odpověď rozepsat vlastními slovy
11

Kolik prostoru jste v naší společnosti měl/a pro vlastní profesní rozvoj?

Uveďte svými slovy
12

Jak často jste se po běžném pracovním dni cítil/a ve stresu a pod tlakem?

Uveďte svými slovy
13

Na základě svých zkušeností ohodnoťte pracovní náplň a pracovní prostředí.

Zaškrtněte, prosím, vždy jednu odpověď pro každý řádek.
14

Máte pocit, že jste byl/a za svou práci adekvátně platově ohodnocena?

Zaškrtněte, prosím, jen jednu odpověď nebo rozepište vlastními slovy
15

Bylo pro Vás relativně snadné sladit pracovní a svůj osobní život?

Zaškrtněte, prosím, jen jednu odpověď nebo rozepište vlastními slovy
16

Jak byste celkově zhodnotil/a práci v naší společnosti? Byl/a jste spokojen/a?

Zaškrtněte, prosím, jen jednu odpověď nebo rozepište vlastními slovy
17

Doporučil/a byste práci u nás někomu známému, nebo dokonce z rodiny?

Vyberte, prosím, z následující škály
18

Pokud by byla taková možnost, napadá Vás, co bychom měli ze strany zaměstnavatele změnit, aby k Vašemu rozhodnutí firmu opustit ani nedošlo?

Uveďte svými slovy
19

Prosím, vyberte oddělení, ve kterém jste pracoval/a.

Zaškrtněte, prosím, jen jednu odpověď
20

Pokud máte na srdci ještě něco, co byste nám chtěl/a sdělit, využijte tento prostor.

Uveďte svými slovy