.

Italiaanse Smaak da Tano

Hallo lieve collega, bedankt dat je even de tijd neemt om deze enquete in te vullen voor mij.

Beveiligd
1

Hoe ervaar je de huidige werkomgeving?

2

Op welke gebieden voel je dat je extra training of ondersteuning zou kunnen gebruiken?

3

Op welk gebied denk je dit niet meer nodig te hebben?

4

Heb je al wel eens een slechte ervaring gehad met een klant? Zo ja, zou je dit willen toelichten?

5

Weet jij om te gaan met een vervelende situatie met een klant?

6

Wat is in jouw ogen een voorbeeld van een vervelende situatie?

7

Hoe verloopt de communicatie binnen het team?

8

Zijn er momenten waarop je je niet gehoord/gesteund voelt door je team of leidinggevenden?

9

Zijn er processen of procedures die jij niet efficiënt vindt? Zo ja, welke?

10

Heb je suggesties om dit te verbeteren?

11

Wat is voor jou een persoonlijk verbeterpunt?

12

Wat zou jou helpen om dit te verbeteren?

13

Zijn er andere vaardigheden die jij graag wil verbeteren?

14

Wat zijn lastige vragen die je krijgt van klanten?

15

Wat zijn de meest voorkomende klachten?

16

Vind je het makkelijk of juist lastig om te reageren op een klacht of negatieve feedback van een gast?

17

Heb je zelf nog iets toe te voegen wat je graag kwijt wilt?

18

Wat is je naam?