Powered by

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum

Szanowni Państwo

W ramach procesu konsultacyjnego chcemy poznać Państwa uwagi na temat wyznaczonego obszaru rewitalizacji w ramach diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum.


Diagnoza dostępna jest pod poniższym adresem:


Rozpocznij ankietę teraz