Prototype test fase

Welkom en hartelijk dank voor uw bereidheid om deel te nemen aan deze belangrijke enquête.


U hebt via e-mail een prototype ontvangen dat is ontwikkeld als onderdeel van mijn afstudeeronderzoek. Dit onderzoek richt zich op de volgende essentiële vraag:


‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de organisaties weten hoe ze informatie volgens de regels van de AVG over personen die in een vermoedelijke uitbuitingssituatie zitten mogen delen, zodat de benodigde informatie wordt verkregen waardoor slachtoffers van mensenhandel eerder uit een uitbuitingssituatie gehaald kunnen worden?’ 


We bevinden ons momenteel in de cruciale testfase van dit onderzoek, en uw inzicht is van onschatbare waarde. Het doel van deze enquête is om te evalueren of het prototype voldoet aan zijn beoogde doelstellingen. Mocht dit niet het geval zijn, dan ben ik geïnteresseerd in uw suggesties voor verbeteringen. Dit met het oog op het ontwikkelen van een tool die organisaties in staat stelt om persoonsgegevens te delen in overeenstemming met de AVG, zonder daarbij continu afhankelijk te zijn van de toestemming van het slachtoffer.


Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er behoefte is aan een tool die niet alleen gebruiksvriendelijk en visueel aantrekkelijk is, maar ook eenvoudig gedeeld kan worden. Het ontwikkelde prototype voldoet aan deze criteria; het kan zowel digitaal als fysiek worden verspreid, waarbij het fysieke ontwerp compact opgevouwen kan worden tot een klein harmonica-document.


Uw feedback is cruciaal voor het succes van dit project. Wij waarderen uw tijd en inzet zeer en kijken uit naar uw inzichten en aanbevelingen.


Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname.


Enquête starten