Powered by

Strategie rozvoje cyklostezek v obci Čelechovice

Milí občané,

obec Čelechovicezpracovává v současné době Strategii rozvoje cyklostezek, ve které chce vyjasnit priority rozvoje v oblasti cyklistické dopravy na následující roky.

Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro určení hlavních rozvojových oblastí obce.

Sběr dotazníků bude probíhat do 29. 2. 2020.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost naší obce!

Ing. Kateřina Suchánková MBA

Starostka obce

Spustit dotazník teď