.

Ankieta

Szanowni Państwo,

nazywam się Roksana Prawucka, jestem studentką Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Nauk Społecznych. Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej stresu i wypalenia zawodowego pracowników socjalnych. Wyniki tych badań zostaną wykorzystane wyłącznie w mojej pracy dyplomowej. Badanie jest anonimowe i zajmie Państwu około 10 minut. Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem X (szczegółowa instrukcja znajduje się przy każdym pytaniu).

Zabezpieczony
1

W JAKIM STOPNIU TRUDNE PRZYPADKI KLIENTÓW W PŁYWAJĄ NA PANA/PANI SAMOPOCZUCIE PSYCHICZNE?

Wybierz 1 odpowiedź
2

JAK CZĘSTO CZUJĘ SIĘ PAN/PANI NIEDOCENIANY/A W PRACY?

Wybierz 1 odpowiedź
3

JAK CZĘSTO DOŚWIADCZA PAN/PANI STRESU Z POWODU OBCIĄŻENIA PRACĄ?

Wybierz 1 odpowiedź
4

CZY ODCZUWA PAN/PANI WSPARCIE ZE STRONY PRZEŁOŻONYCH I WSPÓŁPRACOWNIKÓW?

Wybierz 1 odpowiedź
5

CZY ZDARZA SIĘ PANU/PANI KORZYSTAĆ Z URLOPU LUB ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO Z POWODU STRESU LUB WYCZERPANIA?

Wybierz 1 odpowiedź
6

JAKI STOPIEŃ NASILENIA STRESU DEMOTYWUJE PANA/PANIĄ DO DZIAŁANIA?

Wybierz 1 odpowiedź
7

CZY ZAOBSERWOWAŁ/A PAN/PANI U SIEBIE ZABURZENIA LĘKOWE, TAKIE JAK NADMIERNE ZAMARTWIANIE SIĘ LUB POCZUCIE PANIKI Z POWODU OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH?

Wybierz 1 odpowiedź
8

CZY ZAOBSERWOWAŁ/A PAN/PANI U SIEBIE ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI?

Wybierz 1 odpowiedź
9

CZY STOSUJE PAN/PANI TECHNIKI RELAKSACYJNE?

Wybierz 1 odpowiedź
10

CZY ODCZUWA PAN/PANI BÓLE GŁOWY?

Wybierz 1 odpowiedź
11

CZY W PANA/PANI PLACÓWCE ISTNIEJĄ PROGRAMY WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO?

Wybierz 1 odpowiedź
12

CZY W PANA/PANI PLACÓWCE ISTNIEJĄ INICJATYWY PROMUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ JAKO SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM?

Wybierz 1 odpowiedź
13

CZY W PANA/PANI PLACÓWCE ODBYWAJĄ SIĘ REGULARNIE SPOTKANIA, NA KTÓRYCH PRACOWNICY MOGĄ DZIELIĆ SIĘ DOŚWIADCZENIAMI ZWIĄZANYMI ZE STRESEM ORAZ WYMIENIAĆ STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z NIM?

Wybierz 1 odpowiedź
14

PŁEĆ

Wybierz 1 odpowiedź
15

WIEK

Wybierz 1 odpowiedź
16

STAN CYWILNY

Wybierz 1 odpowiedź
17

STAŻ PRACY W ZAWODZIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Wybierz 1 odpowiedź