.

Anime

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Manga-anime
1

Pozeráte anime?

Vyberte jednu odpoveď
2

Ovplyvnilo anime môj názor na japonskú kultúru a Japoncov?

Vyberte jednu odpoveď
3

Anime utvorili môj názor, že Japonci sú zdvorilí, slušní a poslušní.

Vyberte jednu odpoveď
4

Anime utvorilo môj názor, že Japonci majú sklony k násiliu a skrytú agresiu.

Vyberte jednu odpoveď