Vegsund Slip AS - Åpenhetsloven

1.juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Grunnet denne nye lovgivingen, ser vi behov for å innhente mer informasjon fra våre leverandører for å innfri kravene vi er underlagt. Vi ber dere derfor om å svare på disse spørsmålene innen 30 dager. 

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2024 | Rapporter misbruk