Powered by

Primitiv Vltavy 2024

Vítejte v nejvznesenější anketě v celém vesmíru, seřaďte primitivy dle vlastního výběru od nejvíce primitvního po nejmenéně primitivního jedince

Spustit dotazník teď