.

leerafdeling noord 3

Hallo,

Welkom in de enquête over de leerafdeling. Fijn dat je mee wilt werken, want alleen met jouw feedback kunnen we gericht ons best doen om ons te verbeteren als leerafdeling.

We vinden het belangrijk om te vermelden dat de uitkomsten van dit onderzoek 100% anoniem zijn. Antwoorden zijn nooit te herleiden naar één persoon.

We hebben een aantal gesloten vragen voor je, maar ook een open gedeelte waar je zelf kan bepalen welke onderwerpen je wilt inbrengen. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Alvast bedankt namens de werkbegeleiders van Noord 3
Beveiligd
1

Hoe heb je het stage lopen op een leerafdeling, met meerdere mede-studenten, ervaren?

2

Heb je veel kunnen leren van je mede-studenten?

Zo ja, wat zijn daar voorbeelden van?
3

Is de rol van jouw vaste werkbegeleider duidelijk geweest tijdens je stage?

4

Heeft de introductie (mid)dag bijgedragen aan de start van je stage?

Kies één of meer antwoorden
5

Hoe heb je begeleiding ervaren op de leerafdeling?

Heb je hierin wat gemist?
6

Hoe zou je de sfeer op de leerafdeling omschrijven?

7

Is het duidelijk waar je terecht kan bij vragen?

Kies één of meer antwoorden
8

Ben je tevreden over de mogelijkheden om je te ontwikkelen?

Kies één antwoord
9

Hoe wordt de gezamenlijke dagstart ervaren ( na de fit to fly van de afdeling?)

10

Was er genoeg tijd/ruimte om aan het begin van de dienst goede leerdoelen te kunnen formuleren?

11

Was er genoeg tijd/ruimte om tijdens een dienst ook actief te werken aan je leerdoel?

Zo niet, waar lag dit aan?
12

Zijn er voldoende evaluatiemomenten (denk aan evaluatiemomenten op de werkdag zelf)

Kies één of meer antwoorden
13

Is er voldoende ruimte om buiten de afdeling mee te kijken met onderzoeken?

14

Is de wekelijkse leermiddag een toegevoegde waarde aan de stage?

Kies één of meer antwoorden
15

Welke onderwerpen op de leermiddagen hebben bijgedragen aan je stage?

16

Welke onderwerpen heb je gemist op de leermiddagen?

17

Heb je nog tips die we mee kunnen nemen naar een volgende groep?

18

Heb je nog tips waar wij als leerafdeling Noord 3 zijnde nog aan kunnen werken omtrent de leerafdeling?