.

Enquête liederen

Geachte Heer / Mevrouw,

In verband met een opdracht voor mijn studie onderzoek ik hoe de school, maar ook de ouders aankijken tegen het gebruik van geestelijke liederen. Ik zou het op prijs stellen als u deze enquête in wilt vullen. Alvast hartelijk dank!


Hartelijke groeten Clarice van Vugt - 2e-jaars student aan Driestar Hogeschool. 

Beveiligd
Het zingen van christelijke liederen op de basisschool
1

Hoe belangrijk vindt u het dat er christelijke liederen worden gezongen op school?

Kies één of meer antwoorden
Het zingen van christelijke liederen op de basisschool
2

Heeft u gemerkt dat uw kind thuis christelijke liederen zingt die hij/zij op school heeft geleerd?

Kies één antwoord
3

Zo ja, wat vindt u daarvan?

Het zingen van christelijke liederen op de basisschool
4

Hoe staat u tegenover het zingen met YouTube?

Kies één antwoord
5

Ziet u voordelen of nadelen in het gebruik van deze moderne middelen? Welke?

Dit is geen vereiste vraag
Het zingen van christelijke liederen op de basisschool
6

Bent u tevreden met de huidige aanpak van de school ten aanzien van christelijke muziekonderwijs?

Kies één antwoord
7

Waarom wel/ niet?

Het zingen van christelijke liederen op de basisschool
8

Zijn er specifieke liederen die u graag zou willen dat uw kind leert en zingt op school? Waarom?

Als u liederen heeft kunt u dit in het antwoord aangeven.