Interesse in het werken met Zo-dichtbij zorplatform


De oplossing is Zo-Dichtbij


Geachte heer/mevrouw, mogen wij een paar minuten van uw tijd vragen om bijgaande enquête in te vullen?


Vanuit de Hogeschool Rotterdam doen wij onderzoek naar de vraag of mensen met een chronische ziekte baat zouden hebben om met het digitale platform Zo-Dichtbij te werken. 


Wat is Zo-Dichtbij?:


Zo-Dichtbij is een sociale innovatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn, waarmee je toegang krijgt tot een persoonlijke digitale kluis. De informatie in die kluis, die een leven lang met je meereist, is te delen met anderen, maar alleen als je zelf hiervoor toestemming geeft.

Een natuurlijk moment om de kluis in te richten ontstaat als de gebruiker een hulpvraag heeft, uiteenlopend van huishoudelijke hulp tot en met een specifieke zorgvraag. De inzet van Zo-Dichtbij vereenvoudigt niet alleen intakegesprekken en evaluaties bij hulpverleners, maar zorgt er ook voor dat de klant zelf zoveel mogelijk de regie houdt over zijn of haar leven.

Enquête starten