TEST CONCEPT Vragenlijst invulling vacature Ds. Huibert Prins

Dag broer/zus van de gemeente Petrakerk, 

De kerkenraad heeft de werkgroep 'Invulling vacature Ds. Huibert Prins' ingesteld om een advies uit te brengen wat er nodig is (taken voor predikant, pastoraal of kerkelijk werker) voor onze gemeente. Middels deze vragenlijst horen wij graag jouw/uw mening. De resultaten van deze vragenlijst worden meegewogen in het advies aan de kerkenraad. Het is een korte vragenlijst, het invullen duurt ca. 5 minuten.Wat we je/u verder nog willen meegeven:

- Vul elke vraag in met de wetenschap dat Ds. Huibert Prins is vertrokken en Ds. Jaap Boerma onze huidige predikant van de gemeente is;

- We willen graag brede respons van de hele gemeente. Elk lid van de gemeente mag één (1) maal zijn/haar mening geven. Dat kan digitaal via deze vragenlijst, óf op 21-04-2024 direct na de ochtenddienst. 

Als gemeente van de Petrakerk hebben we een missie en visie waar we in deze zoektocht aan vast houden:

Visie: 

De Petrakerk bestaat omdat we Gods liefde ontvangen, die beantwoorden en doorgeven. Zo leven we op weg naar het beloofde paradijs met hart naar boven, hart naar binnen en hart naar buiten. 

Missie

Als Petrakerk willen we dat ieder gemeentelid groeit in liefde en verlangen tot God (hart naar boven), in liefde tot de andere gemeenteleden (hart naar binnen) en in liefde tot wie de Heer Jezus (nog) niet kent (hart naar buiten). 

We werken daar aan in kerkdiensten, bezoeken, wijken, geloofsonderwijs, cursussen, bijbelstudie, projecten, relaties en structuren.

---

Bedankt voor je respons!

Enquête starten