Ankieta dla mieszkańców gmin członkowskich LGD Kraina Mlekiem Płynąca

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Kraina Mlekiem Płynącado wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Mlekiem Płynąca.

Wszelkie wyjaśnienia udziela biuro LGD, tel. 86 279 19 10, mail: biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023