.

Rozhovor s rodičmi

Doplňujúce otázky ku zadanej domácej úlohe.

Zabezpečené
1

Splnili ste zadanú domácu úlohu? Skutočne ste dodržali zadaný, 10-minútový limit?

Vyberte jednu odpoveď