ANKIETA MONITORUJĄCA JAKOŚĆ UDZIELANEGO DORADZTWA

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie prowadzone jest w celu określenia jakości pracy i usług świadczonych przez pracowników - doradców Biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju". Przekazane przez Państwa opinie i uwagi są bardzo cenne, pomogą usprawnić i udokumentować poziom obsługi w Biurze LGD".

Zarząd LGD

1 Proszę ocenić w skali od 1 do 5 w jakim stopniu poszczególne wyznaczniki wartości oferty usługi doradczej Lokalnej Grupy Działania są dla Pani/Pana istotne?
Wymagana odpowiedź

1 (Bardzo niska)
2 (Niska)
3 (Średnia)
4 (Wysoka)
5 (Bardzo wysoka)
Uprzejmość obsługi beneficjenta
Szybkość obsługi beneficjenta
Wiedza posiadana przez pracowników obsługujących
Udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania
Pomoc w doborze właściwego rozwiązania
Zaangażowanie pracowników biura LGD
Gotowość do rozwiązania problemu beneficjenta
Sposób reagowania na niezadowolenie beneficjenta
Dostęp do informacji (czytelność strony internetowej, dostęp telefoniczny)

2 Proszę ocenić poziom Pani/Pana zadowolenia/niezadowolenia z Lokalnej Grupy Działania w skali od 1 do 5 w zakresie poszczególnych wyznaczników jej wartości.
Wymagana odpowiedź

1 (Bardzo niska)
2 (Niska)
3 (Średnia)
4 (Wysoka)
5 (Bardzo wysoka)
Uprzejmość obsługi beneficjenta
Szybkość obsługi beneficjenta
Wiedza posiadana przez pracowników obsługujących
Udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania
Pomoc w doborze właściwego rozwiązania
Zaangażowanie pracowników biura LGD
Gotowość do rozwiązania problemu beneficjenta
Sposób reagowania na niezadowolenie beneficjenta
Dostęp do informacji (czytelność strony internetowej, dostęp telefoniczny)

3 Proszę ocenić w skali 5-stopniowej Pani/Pana ogólną satysfakcję z obsługi beneficjenta w Lokalnej Grupie Działania.
Wymagana odpowiedź

4 Proszę ocenić w skali 5-stopniowej Pani/Pana ogólną satysfakcję z obsługi beneficjenta w Lokalnej Grupie Działania.
Wymagana odpowiedź

1 - na pewno nie
2 - raczej nie
3 - nie wiem
4 - raczej tak
5 - na pewno tak
Pozytywną opinię
Negatywną opinię

5 Płeć
Wymagana odpowiedź

6 Wiek
Wymagana odpowiedź

7 Inne uwagi

Pozostało 1500 znaków