Koletova hornická hudba

Milé posluchačky, milí posluchači,
prosím o vyplnění krátkého dotazníku (je dobrovolný a anonymní), který pomůže diplomové práci na téma Koletova hornická hudba. Tímto dotazníkem bych ráda zjistila Váš názor na působení této kapely.


Studentka Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové Adéla Kubečková

Spustit dotazník teď