.

Wypalenie zawodowe wśród pracowników gastronomii

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Ankieta
1

Wiek

2

Płeć

3

Poziom wykształcenia

4

Stanowisko

5

Staż pracy w gastronomii

Ankieta
6

Jak oceniasz swoje zadowolenie z pracy?

7

Jakie emocje towarzyszą Panu/i codziennie przed rozpoczęciem pracy?

8

Jak często czujesz się zmęczony/a lub wyczerpany/a po pracy?

9

Jak oceniasz poziom stresu w swojej pracy?

10

Czy masz dostęp do wsparcia emocjonalnego w pracy (np. rozmowy z przełożonym)?

Ankieta
11

Czy doświadczasz któregokolwiek z poniższych objawów?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
12

Jak często doświadczasz powyższych objawów?

13

Czy wykonywana przez Pana/nią praca jest stresująca?

14

Czy pracuje Pan/i więcej godzin dziennie niż przewiduje to umowa lub etat?

Ankieta
15

Jak oceniasz swoje relacje z współpracownikami?

16

Jak oceniasz swoje relacje z przełożonym?

17

Czy czujesz, że masz możliwość rozwoju zawodowego w obecnym miejscu pracy?

18

Czy uważasz, że twoje wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanej pracy?

Ankieta
19

Jakie działania twoim zdaniem mogłyby pomóc w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
20

Czy uważasz, że twoje miejsce pracy podejmuje wystarczające działania w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu?

21

Czy masz jakieś sugestie dotyczące poprawy warunków pracy w celu zmniejszenia ryzyka wypalenia zawodowego?