.

Productiviteit

Beste collega, fijn dat je enkele minuten neemt om onze enquête in te vullen. De vragen staan onder elkaar, graag op de pagina naar beneden scrollen voor de volgende vragen. De uitkomsten zullen we verder toelichten tijdens de volgende vergadering. 

Beveiligd
Enquête
1

Wat is voor jou de betekenis van productiviteit?

2

Wat is, in jouw woorden, het verschil tussen productiviteit en productie?

3

Ben jij nu bewust bezig met de urenregistratie?

4

Is jou inziens meer aandacht nodig voor de productiviteit?

Kies één of meer antwoorden
5

Waarom denk jij dat verandering in productie nodig is?

6

Wat denk je dat het gevolg is wanneer productie te laag is?

7

Hoe belangrijk is het verbeteren van de productie op schaal van 0 – 10 voor jou? En waarom?

8

Wat heb jij nodig om hiermee aan de slag te gaan?

9

Op welke wijze wil je afspraken maken over het verbeteren van productie?

10

Sta je open voor feedback van de rapporteur op het urenoverzicht?

11

Op wat voor manier wil je terugkoppeling ontvangen van de rapporteur?

12

Wat is jouw voorkeur: met zijn allen rol van rapporteur dragen of dit toebedelen aan 2 collega’s?