.

Criminaliteit onder jongeren

Bodina H4E

Beveiligd
Criminaliteit
1

Hoe oud ben je?

Kies één of meer antwoorden
Criminaliteit
2

Ben je ooit betrokken bij bepaalde incidenten zoals : overvallen, steekincidenten, moord, of drugshandel? zo ja welke

Kies één of meer antwoorden
Criminaliteit
3

Heb je zelf ooit een incident laten gebeuren? (steekincidenten, overvallen, mishandelingen, drugsbezit)

Kies één antwoord
Criminaliteit
4

Is er veel criminaliteit in de buurt waar je woont?

Kies één antwoord
Criminaliteit
5

Denk jij dat ouders een rol spelen in de criminaliteit van hun zoon/dochter? Zo ja waarom?

Criminaliteit
6

Denk je dat door groepsdruk van leeftijdsgenoten meer ingebroken wordt?

Criminaliteit
7

Heb je wel is de neiging om iets te stelen. (bijvoorbeeld in de supermarkt)

kies één antwoord