.

Skupinová terapie - dotazník

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak jste vnímali to, že během roku byla skupina doplňována o nové zájemce? Například byl to pro Vás spíše rušivý moment nebo jste to vítali, že skupina se stává pestřejší apod.?

2

Délka setkávání 1x týdně po dobu 8mi měsíců Vám přišla: málo/ dostatečně/ moc intenzivní? Máte pocit, že jste měli možnost sdílet, co jste chtěli?

3

Chtěli byste ve skupině pokračovat? Jak časté byste ocenili setkávání?

Vyberte jednu odpověď
4

Kdyby se nezdařilo skupinu financovat pojišťovnou a chtěli jste pokračovat, jaká cena za jedno setkání by byla pro Vás reálná?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Je pro Vás důležité zůstat se stejnými členy?

Vyberte jednu odpověď
6

Co jste si ze skupin nejvíce odnesl/a? Co jste očekával/a, ale nezískal/a? Co Vás štvalo? apod.

7

Jaká Vám vyhovuje míra vstupů facilitátorů (terapeutů)

Vyberte jednu odpověď
8

Naše benevolence k absencím vedla k tomu, že velikost skupin byla různá. Vyhovovalo Vám to, nebo byste spíše chtěli striktnější důraz na docházku, aby skupina byla stabilnější?

9

Jak byste se cítil/a, když by v pozadí skupiny seděl nějaký pozorovatel, který má zájem o skupinu, ale má obavy a rád by nejprve viděl, jak skupina probíhá?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Bylo by pro Vás přijatelné sdílet svoji zkušenost se skupinovou terapií s někým, kdo o ni uvažuje, ale má hodně nejistoty nebo otázek?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Kdy je pro Vás vhodný čas začátku skupiny? Lze zaškrtnou více odpovědí.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Jaká je Vám příjemná (ideální) velikost skupiny?

Vyberte jednu odpověď
13

Pokud máte ještě nějaký komentář, tak zde máte prostor. Případně nechte prázdné.

14

Zde můžete uvést své jméno, pokud nechcete dotazník vyplňovat anonymně. Případně nechte prázdné. Děkujeme za Váš čas a přejeme hezké léto!