.

Fyzika v športe

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Fyzika v športe
1

Pohlavie?

2

Vek?

Vyberte jednu odpoveď
3

Počuli ste o spojení fyziky a športu v rámci zlepšovania výsledkov v športových disciplínach?

Hodnotí, či respondent pozná pojem fyzika v športe.
4

Ako veľmi je podľa vás dôležité zapájať znalosti fyziky, predovšetkým mechaniky do športu?

Hodnotí subjektívny názor respondentov na vplyv fyziky na šport.
5

V ktorých športoch je podľa vás relevantné uvažovať o spojení fyzikálnych poznatkov s praxou?

Zisťuje, či respondent považuje fyziku za dôležitú pre šport.
6

Ktorý z následujúcich fyzikálnych faktorov považujete za najdôležitejší pri vykonávaní športu?

Zamerané na hodnotenie vplyvu rotačného pohybu lopty v športoch.
7

Aký je váš názor na využívanie technológii založených na fyzikálnych princípoch(napr. športové senzory, analýza pohybu) pri zlepšovaní športového výkonu

Zisťuje, či respondent verí, že fyzika je využívaná vo všetkých športoch alebo len v niektorých.
8

Stretli ste sa v rámci vyučovania s prepojením teoretických vedomostí z fyziky so športom?

Zamerané na hodnotenie vplyvu mechaniky pohybu a aerodynamiky v športoch.