Opinia rodziców na temat pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Uprzejmie zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Analiza zawartych pytań pomoże udoskonalić nam pracę w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022.

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko? Proszę ocenić skalę zadowolenia zaznaczając odpowiednią ilość gwiazdek (1 gwiazdka - najniższa ocena, 6 gwiazdek - najwyższa ocena).
Wymagana odpowiedź

0/6

Czy Pana(i) dziecko chętnie chodzi do przedszkola? Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

Jakiego przedszkola przede wszystkim oczekujecie Państwo dla swojego dziecka? Proszę o ułożenie poniższych odpowiedzi od najbardziej istotnej kwestii do najmniej istotnej.
Wymagana odpowiedź

  • 1. estetycznego
  • 2. przyjaznego dziecku, akceptującego go takim jakim jest
  • 3. bezpiecznego
  • 4. współpracującego ze specjalistami (psycholog, logopeda)

Czego oczekuje Pan(i) od nauczycieli?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czego oczekuje Pan(i) od Dyrekcji?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy ma Pan(i) poczucie, że dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są otwarci na opinie rodziców dotyczące działalności przedszkola?
Wymagana odpowiedź

Czy rodzice mają możliwość współdecydowania w sprawach przedszkola (wspólnie organizują wydarzenia, w których dzieci biorą udział itp.)?
Wymagana odpowiedź

O czym rodzice powinni współdecydować w przedszkolu? Możliwy jest wybór kilku odpowiedzi.
Wymagana odpowiedź

Czy ma Pan(i) uwagi dotyczące organizacji i sposobie funkcjonowania przedszkola?
Wymagana odpowiedź

Czy poziom estetyczny i wyposażenie przedszkola są zadowalające?
Wymagana odpowiedź

Czy rodzice są włączani w życie przedszkola?
Wymagana odpowiedź

Jakie formy konsultacji indywidualnych z nauczycielami cenią sobie Państwo najbardziej? Możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi.
Wymagana odpowiedź

Jakiego rodzaju zajęcia otwarte, uroczystości, wydarzenia itp. cenią sobie Państwo najbardziej? Możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi.
Wymagana odpowiedź

Jakiego rodzaju spotkania warsztatowe cenią sobie Państwo najbardziej? Możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi.
Wymagana odpowiedź

Jakich korzyści upatrują Państwo dla dziecka ze współpracy przedszkola z rodzicami? Możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi.
Wymagana odpowiedź

Czy ma Pan(i) zaufanie do wychowawców opiekujących się dzieckiem?
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z zajęć oferowanych w Przedszkolu?
Wymagana odpowiedź

Czy był(a) Pan(i) zadowolony(i) z zajęć zdalnych zaproponowanych przez nauczycieli w czasie edukacji zdalnej w kwietniu 2021r.?
Wymagana odpowiedź