Dotazník Připravenost a informovanost obyvatel města Prostějov o možném úniku nebezpečných chemických látek

Dobrý den,

jsem studentka posledního ročníku na Vysoké škole AMBIS v Brně a zpracovávám diplomovou práci na téma "Hodnocení technologických rizik ve vybraném regionu - Prostějov".

Chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění tohoto dotazníku jehož cílem je zjistit, zdali jsou občané města Prostějov připraveni na možnost úniku nebezpečné chemické látky z objektů vyskytujících se v tomto městě a zda jsou o této skutečnostech dostatečně informováni.

Tento dotazník je anonymní. Zatrhněte prosím pouze jednu odpověď v každé otázce. Děkuji.

Spustit dotazník teď