Hodnocení spokojenosti se stravováním ve školní jídelně TĚŠKOVICE- rodiče MŠ

Milí rodiče žáků MŠ,

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník nám pomůže zjistit vaše požadavky i případné nedostatky ve stravování ŠJ a tedy i možnost poté tyto zjistěné nedostatky odstanit. Cílem dotazníku je pro vás zkvalitnit stravování ve ŠJ a pokud to bude možné vyhovět vašim požadavkům i požadavkům vašich dětí.

Spustit dotazník teď