Dotazník ke kulturnímu životu v obci Rusava

Milí spoluobčané,

kulturní život a pestrá nabídka kulturních aktivit patří neodmyslitelně k životu v obci. Nejinak je tomu u nás na Rusavě. Valašský bál, Myslivecké odpoledne, Drakiáda nebo Mikulášský jarmark jsou již tradiční a neodmyslitelnou součástí rusavského kulturního kalendáře. Myslíte si, že to u nás na Rusavě „žije“? Jste s nabídkou kulturních akcí spokojeni nebo byste uvítali i něco nového?

Prosíme Vás tak o vyplnění krátkého dotazníku, kterým byste vyjádřili svůj názor na nabídku kulturních akcí, příp. vybrali či navrhli něco, co by její pestrost rozšířilo. Získané informace nám budou cenným podkladem pro další zkvalitňování kulturního života na Rusavě.

Dotazník může zůstat anonymní, nebo vyplňte své jméno a adresu a dostanete se tak do slosování o ceny.

Děkujeme za Váš čas a ochotu.

Kulturní komise obce Rusava


Spustit dotazník teď