Fyzická připravenost příslušníků PČR a VP

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. 

Účel dotazníku: Dotazník je součástí bakalářské práce na téma:

Komparaci fyzické připravenosti příslušníků Policie ČR a Vojenské policie.


Cílem dotazníku je zjistit, jaké jsou rozdíly ve fyzické připravenosti těchto složek, jak příslušníci hodnotí svou fyzickou připravenost a jaké jsou podle nich možnosti jejího zlepšení.

Předpokládaný čas na dokončení dotazníku: 10 minut 


Ochrana osobních údajů: Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely této studie a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.


Spustit dotazník teď