.

Kwestionariusz ankiety

Szanowny Państwo

Jestem studentką logistyki na Akademii WSB. Na cele mojej pracy dyplomowej pt." Analiza motywacji pracowników jako element zadowolenia w procesie gospodarki magazynowej " w przedsiębiorstwie prowadzę badanie mające na celu ocenę systemu motywowania i wpływu motywacji pracowników na efektywność procesów w magazynie. Bardzo proszę Państwa o wzięcie udziału w ankiecie poprzez udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, co zajmie ok. 5 min. Ankieta jest anonimowa i nie będzie udostępniana pracodawcy, a jej wyniki zostaną opublikowane wyłącznie w mojej pracy dyplomowej. Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy jest Pani/Pan zadowolona/ny z pracy

Użyj tylko cyfr