.

Stamboom Beroepen

Beste Familie,

Ik moet voor GO-moment een beroepenboom maken.

Zou u even een paar minuutjes vrij kunnen maken om deze Enquête in te vullen?

Alvast bedankt!

Rachel van Bruggen

Secured
1

Hoe heet u?

2

Hoe oud bent u?

3

Welk beroep doet u?

(welk beroep doet u nu of voor uw pensioen?)
4

Welke opleiding heeft u gedaan?

(voor de baan die u nu heeft of had)
5

Hoelang duurde de opleiding?

(het beroep wat u nu heeft of had)
6

Heeft u nog een carrière switch gemaakt?

(Zoja, welke)
7

Hoelang heeft u deze baan gehad of heeft u nog?

(als u een carrière switch heeft gemaakt)
8

Hoelang duurde de opleiding?

(die u heeft gedaan als u een carrière switch heeft gemaakt?)
9

Bent u geworden wat u vroeger (als kind) wou worden?

(Kies één of meer antwoorden)
10

Wat wou u vroeger als kind worden?