Služby ranej starostlivosti po transformácií systému poradenstva a prevencie

Dobrý deň,

som študentkou doktorandského štúdia špeciálnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa výskumne venujem zisťovaniu aktuálneho stavu služieb ranej starostlivosti po transformácii systému poradenstva a prevencie.

Touto cestou by som Vás chcela požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je určený pre riadiacich pracovníkov poradenských zariadení a je prísne anonymný. Vypĺňanie dotazníka nie je zložité a zaberie Vám zopár minút. Skutočne budem veľmi vďačná za všetky Vami poskytnuté informácie!

Získané dáta a spracované výsledky budú v blízkej budúcnosti tvoriť základnú platformu pre následnú realizáciu kvalitatívneho výskumu v uvedenej oblasti záujmu. Zároveň sumárne výsledky môžu spätne pomôcť nielen všetkým riadiacim pracovníkom poradenských zariadení, ale aj spolupracujúcim odborníkom a v neposlednom rade samotným rodičom detí so zdravotným znevýhodnením v ranom veku skvalitňovať poskytované služby a podporu.

Vopred Vám ďakujem za jeho vyplnenie, veľmi si to vážim!

Mgr. Jana Zeman

Spustiť dotazník