.

Multimediálne pomôcky

Milá respondentka, milý respondent,

obraciam sa na vás s prosbou o vyplnenie dotazníka k mojej bakalárskej práci na tému Multimediálne pomôcky na vyučovaní anglického jazyka. Vyplnenie dotazníka trvá cca 3 minúty. Všetky odpovede sú anonymné a slúžia len na účely bakalárskej práce.

Ďakujem za Vašu ochotu a čas. Ivana Šimková

Zabezpečené
1

Počas hodiny anglického jazyka používam:

Vyberte jednu odpoveď v každom riadku
2

Označte, prosím, ktoré z uvedených online nástrojov používate:

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Využívate niektorý z nástrojov pri rozvoji slovnej zásoby?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Využívate niektorý z nástrojov pri rozvoji gramatiky?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Označte, prosím, v ktorých mimoškolských aktivitách využívate multimediálne pomôcky?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

V multimediálnych pomôckach si učebné materiály:

Vyberte jednu odpoveď
7

S akými prekážkami sa stretávate pri výučbe anglického jazyka prostredníctvom multimediálnych pomôcok (MMP)?

Vyberte jednu odpoveď v každom riadku
8

Pohlavie:

Vyberte jednu odpoveď
9

Počet rokov praxe:

Vyberte jednu odpoveď
10

Škola, kde pracujete, sa nachádza:

Vyberte jednu odpoveď