Můj nový dotazník

Dobrý den,

jsem studentka Ústavu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě a provádím výzkum, který se zabývá problematikou Přístupu zdravotníků k neslyšícím. Tento výzkum je součástí mé bakalářské práce. Chtěla bych Vás tedy požádat o pár minut Vašeho času k vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je naprosto anonymní a dobrovolný. Chtěla bych Vás tímto poprosit o krátkou spolupráci, kde bych se chtěla dozvědět, na jaké úrovni se nachází zvláště komunikace mezi neslyšícími a zdravotnickým personálem. Moc Vám děkuji za spolupráci.

Jaké je vaše pohlaví?
Povinná odpověď

2.Jaký je Váš věk?
Povinná odpověď

3.Jaký je stupeň Vašeho sluchového postižení?
Povinná odpověď

4.Jaká je doba vzniku Vašeho postižení?
Povinná odpověď

5.Jaká je Vaše potřeba pomoci v oblasti komunikace od ostatních?
Povinná odpověď

6.Byl Vám poskytnut dostatek informací o vašem onemocnění?
Povinná odpověď

7.Byly Vám předány informace v dostatečné míře a způsobem, kterému jste porozuměl/a?
Povinná odpověď

8.Byl/a jste seznámen/a srozumitelně se všemi prováděnými výkony?
Povinná odpověď

9.Měl/a jste se možnost zeptat, pokud vám něco nebylo zcela jasné?
Povinná odpověď

10.Jakým způsobem Vám byly, poskytnuty informace?
Povinná odpověď

11.Měl/a jste možnost si vybrat způsob, jakým Vám mají být informace podávány?
Povinná odpověď

12.Myslíte si, že by zdravotníci měli mít větší povědomí o sluchovém postižení?
Povinná odpověď

13.Kdo Vám věnoval největší pozornost při podávání informací?
Povinná odpověď

14.Jak probíhalo předávání informací?
Povinná odpověď

15.Byl zdravotnický personál schopný s vámi komunikovat na Vámi přijatelné úrovni?
Povinná odpověď

16. Setkal/a jste se zdravotnickým personálem, který uměl použít znakovou řeč?
Povinná odpověď

17.Myslíte si, že by se měl zdravotnický personál více, vzdělávat v komunikaci s neslyšícími?
Povinná odpověď