.

Dotazník

Vážení kolegovia,

volám sa Zuzana Kotiková a som študentkou Katolíckej Univerzity, odbor Urgentná zdravotná starostlivosť. Týmto sa na Vás obraciam s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je anonymný a dobrovoľný. Spracované údaje budú slúžiť na vypracovanie praktickej časti bakalárskej práce, ktorej cieľom je posúdenie pripravenosti ZZS zameraných na manažment detského pacienta s ťažkou traumou. Za vyplnenie a spoluprácu Vám vopred ďakujem. 


Zabezpečené
1

Osobné informácie

Vek:
2

Pozícia v rámci ZZS:

3

Počet odpracovaných rokov v ZZS:

4

Ako by ste ohodnotili svoje celkové znalosti záchranárskych postupov u detského pacienta s ťažkou traumou?

Vyberte jednu odpoveď
5

Realizuje sa systematické a kontinuálne vzdelávanie v tejto súvislosti ?

Vyberte jednu odpoveď
6

Absolvovali ste nejaké formálne školenie týkajúce sa postupov s ťažko raneným detským pacientom v rôznom vekovom období?

Vyberte jednu odpoveď
7

Stretli ste sa s takouto situáciou v teréne?

Vyberte jednu odpoveď
8

Ak áno o aký typ traumy šlo?

Vyberte jednu odpoveď
9

O akú vekovú kategóriu šlo pri zásahu v teréne pri ťažkej traume u detí?

Vyberte jednu odpoveď
10

Nakoľko ste si istý svojou schopnosťou efektívne zmanažovať a reagovať na takéto situácie v teréne ?

Vyberte jednu odpoveď
11

Ako by ste na stupnici od 1 do 10 ohodnotili svoju celkovú pripravenosť na takúto situáciu?

Vyberte jednu odpoveď
12

Máte nejaké návrhy alebo spätnú väzbu na zlepšenie efektívnosti nácvikov pripravenosti s detským pacientom s ťažkou traumou?

13

Čo by ste navrhovali v rámci zlepšenia prípravy na tieto situácie?