Začleňování ukrajinských dětí a žáků do škol v Praze 7 - dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, 

děkujeme vám, že věnujete svůj čas vyplnění tohoto dotazníku.

Stane se důležitým podkladem pro dokument, jehož cílem je popsat a co nejlépe nastavit podporu při začleňování dětí ukrajinských uprchlíků do škol Prahy 7. Chceme vytvořit podmínky, které budou vyhovovat a budou přínosné jak pro naše děti, rodiče a učitele, tak i pro děti a rodiče z Ukrajiny. 

Dotazník vám zabere cca 5-8 minut času.


Pokyny k vyplnění: Dotazník je určen pro rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou nebo základní školu v Praze 7.

Pokud budete ochotni a máte více dětí v různých školách Prahy 7, vyplňte, prosím příslušný počet dotazníků (za každé dítě zvlášť). Budeme ale rádi i za jeden dotazník za jedno konkrétní dítě.


Poznámka: V dotazníku v některých případech rozlišujeme kategorie pojmů dítě (navštěvuje mateřskou školu) a žák (navštěvuje základní školu). Pokud používáme pouze pojem "dítě", zahrnuje obě kategorie.


Své odpovědi prosím odešlete do 30. 6. 2022. Výstupy z dotazníkového šetření budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 7.


Ještě jednou děkujeme za podporu a spolupráci.


Odbor vzdělávání a projektového řízení MČ Praha 7

Spustit dotazník teď