.

Porodnice AGEL

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Název Vaší nemocnice:

2

Jak probíhá příjezd pacientek k porodnici? Umožňuje vaše nemocnice příjezd rodičky až k budově porodnice? Pokud ano, máte k dispozici alokovaná místa na stání a jak dlouho zde mohou parkovat?

3

Jak probíhá příjem pacientek / rodiček?

4

Jaká je identifikace pacientky / rodičky?

Vyberte jednu odpověď