.

Nábor do admin teamu

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaká je vaše zkušenost s administrativní prací?

Vyberte jednu možnost.
2

Jak byste ohodnotili vaši motivaci pracovat v admin týmu?

Ohodnoťte pomocí stupnice od 1 do 10.
3

Co vás motivovalo k přihlášení do admin týmu?

Krátce popište vaše motivace.
4

Ve kterém časovém rozmezí jste obvykle dostupní?

Vyberte jednu možnost.
5

Jaká činnost v admin týmu vás nejvíce zajímá?

Vyberte jednu možnost.
6

Odhadněte svou schopnost pracovat v týmu.

Ohodnoťte pomocí stupnice od 1 do 5.
7

Máte zkušenosti s používáním administrativních nástrojů?

Vyberte jednu možnost.
8

Jak byste popsali své organizační schopnosti?

Popište krátce vaše schopnosti v oblasti organizace práce.
9

Jaký je váš oblíbený způsob komunikace?

Vyberte jednu možnost.
10

Co vás motivuje k práci v dobrovolnickém týmu?

Popište, co vás inspiruje k dobrovolnictví.