.

TEMAT: Wpływ ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pielęgniarek na relacje w pracy PYTANIE BADAWCZE: Czy ustawa o minimalnym wynagrodzeniu dla pielęgniarek wpłynęła na Twoje relacje w pracy? GRUPA RESPONDENTÓW: Pielęgniarki, pielęgniarze pracujący w zawodzie

Szanowny Panie / Szanowna Pani, proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa, a wyniki badania posłużą do zaliczenia przedmiotu Socjologia na Akademi Śląskiej. Ankietę udostępniona będzie od 01.06.2024 do 04.06.2024 r.


Natalia Chwaścik

Pielęgniarstwo 2024

Grupa 2B

Zabezpieczony
1

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
2

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
3

Wykształcenie

Wybierz jedną odpowiedź
4

Staż pracy

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jak oceniasz wpływ ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pielęgniarek na Twoje relacje z kolegami i koleżankami z pracy

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy zauważyłeś/aś zmiany w atmosferze pracy po wprowadzeniu ustawy

Wybierz jedną odpowiedź
7

Jak oceniasz wpływ ustawy na relacje z Twoimi przełożonymi

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy uważasz, że ustawa wpłynęła na motywację do pracy w Twoim zespole?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Jak oceniasz komunikację w zespole po wprowadzeniu ustawy

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy zauważyłeś/aś zmiany w podziale obowiązków po wprowadzeniu ustawy?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Jak oceniasz ogólny wpływ ustawy na Twoje zadowolenie z pracy?

Wybierz jedną odpowiedź


12

Czy uważasz, że ustawa miała wpływ na Twoje poczucie bezpieczeństwa w pracy?

Wybierz jedną odpowiedź