Powered by

Frågvist om vår förening Caravan Club 2024

Bästa medlem,


Vänligen ta några minuter av din/er tid

för att fylla i följande enkät.


Bland alla inkomna svar drar vi 15 stycken vinnare som erhåller en trisslott.

Vill du delta anger du uppgifter på sista sidan.

Vinnarna dras den 2 januari 2024. Publiceras på vår webbsida och Facebook samt Instagram.


Starta en Enkät Nu