Skúsenosti s e-cigaretami študentov stredných odborných škôl a gymnázií

Dobrý deň, sme študentmi sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a rozhodli sme sa sledovať a porovnať intenzitu používania e-cigariet medzi študentmi stredných odborných škôl a gymnázií.

Dotazník je anonymný, preto Vás chceme poprosiť o čo najúprimnejšie odpovede.

Dotazník pozostáva z otázok, kde je možné vybrať buď jednu alebo viacero možností. Vyberte prosím možnosť/možnosti, s ktorými sa najviac stotožňujete. 

Spustiť dotazník