.

Donut shop

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
Donut shop
1

Aldersgruppa di

Select one or more answers
2

Kjønn

Select one or more answers
3

Inntekt

Select one or more answers
4

Kva er din noverande arbeidsstatus?

Select one or more answers
5

Kor mange personar bur det i ditt hushald?

Select one or more answers
6

Kor ofte kjøper du donuts?

Select one or more answers
7

Kor pleier du å kjøpe donuts?

Select one or more answers
8

Når på dagen pleier du vanlegvis å ete donuts?

Select one or more answers
9

Kor mykje bruker du vanlegvis på donuts per besøk?

Select one or more answers
10

Kva er dine favoritt-typar donuts?

Select one or more answers
11

Kva faktorar er viktigst for deg når du vel ein donut shop?

Select one or more answers
12

Kor sannsynleg er det at du prøver nye smakar av donuts?

Select 1 answer
13

Kva for nokre andre produkt vil du at ein smultringsbutikk skal tilby?

Select one or more answers
14

Kva for ein lokal kafe eller bakeri besøkjer du oftast og kvifor?

15

Kva liker du best med dagens kafear i bygda vår?

16

Kva liker du ikkje, eller kva vil du forbetre med dagens kafear i bygda?

17

Vil du vere interessert i eit lojalitetsprogram som tilbyr rabattar eller gratis donuts etter eit visst tal kjøp?

18

Kor ofte ville du besøke ein ny donut shop viss han oppfylte alle preferansane dine?

Select one or more answers
19

Kva forslag har du til ein ny donut shop i byen?

20

Vil du vere villig til å delta i smakstesting eller fokusgrupper for nye donuts-smakar?

Select 1 answer
21

Takk for at du tok deg tid til å fullføre denne undersøkinga. Vi sett pris på tilbakemeldinga di, som kan hjelpe oss med å lage ein donut shop som tilfredsstiller behova og preferansane til lokalsamfunnet vårt. Viss du ønsker å få oppdateringar eller spesialtilbod frå den komande smultringsbutikken vår, ver så snill og oppgi e-postadressa di nedanfor.