.

Pravidla v rodine

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
Povinnosti a pravidlá
1

Dodržiavate tradície v rodine ?

Select one answer
Povinnosti a pravidlá
2

Musíš prísť domov na určitý čas ?

Select one answer
Povinnosti a pravidlá
3

Problémy v rodine riešime

Select one answer
Povinnosti a pravidlá
4

Traviš s rodinou čas?

Select one answer
Povinnosti a pravidlá
5

Maš rozdelené povinnosťi v domácnosti ?

Select one answer
Povinnosti a pravidlá
Povinnosti a pravidlá
6

Máš povinnosť starať sa o svoje domáce zvieratko ?

Select one answer
Povinnosti a pravidlá
7

Ak máš napíš nezvičajné pravidlo/povinnosť